Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1308
Omnämnda SFS
2017:1268
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Övrig miljörätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jordbruk och skogsbruk, Jakt och fiske, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Djur- och växtskydd, Buller

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).