Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1124
Omnämnda SFS
2017:811
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Kultur, idrott och fritid, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt