Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2018:1865) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2019:242
Rättsområden
Arv, gåva och testamente, Föroreningar, avfall och miljöskador, Domare, Äktenskap och samboende, Underhåll, Adoption och föräldraskap, Sjö- och transporträtt, Infrastruktur, Internationell privat- och processrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).