Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:653
Omnämnda SFS
2006:813, 2011:875, 2009:1266, 2016:301, 2010:1622, 2006:804, 2017:796, 2006:812, 2021:181, 2019:1055
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Övrig internationell rätt, Marknadsrätt, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet