Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:86
Omnämnda SFS
1981:981, 1996:1619, 2003:491, 2010:900, 1993:891, 2011:1537, 1990:314, 1995:1459, 2006:1166, 1994:802, 1975:1385, 1996:761, 2000:1, 2016:1163, 1998:940, 1998:903, 1998:814, 2016:1145, 2016:1146, 2016:1147, 2011:1029, 2015:632, 2021:79
Rättsområden
Övrig skatterätt, Inkomstskatt - företag, Offentlig upphandling, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Tillståndsfrågor, Plan- och byggnadsfrågor, Fri rörlighet, Utsökningsrätt, Konkurrensrätt