Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:193
Omnämnda SFS
2017:30, 2004:168, 2020:126
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Socialrätt, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt