Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:254
Omnämnda SFS
2010:900, 2011:338, 1998:896
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Infrastruktur, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Plan- och byggnadsfrågor