Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:28
Avsändare
Utrikesdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Offentlighet och sekretess, Offentlig ekonomi, Mänskliga rättigheter, Konflikt och terrorism, Folkrätt, Europakonventionen

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).