Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Framgång trots avvisad talan om gåvoklander på årsdagen

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Civilprocess, Övrig fastighetsjuridik, Arv, gåva och testamente