Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2023/24:30
Avsändare
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
VA, Fri rörlighet, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Tillståndsfrågor, Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Täkt- och vattenverksamhet, Övrig europeisk rätt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig