Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2017/18:58
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig europeisk rätt, Övrig straffrätt, Påföljd, Domare, Polis, Arbetsmiljöbrott, Åklagare, Straffprocess, Tull- och smugglingsbrott, Advokat, Brott mot person, Ekobrott, Egendomsbrott, Brott mot samhället, Trafikbrott, Narkotikabrott, Miljöbrott