Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Gode män och förvaltare – en översyn

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2021:36
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Domare, Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Offentlig ekonomi, God man och förvaltare, Förvaltningsrätt, Övrig fastighetsjuridik, Övrig familjerätt, Arv, gåva och testamente, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt