Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Gruvbolag får tillstånd till grafitgruva trots påverkan på rennäringen

Gruvbolag får tillstånd till grafitgruva trots påverkan på rennäringen
Domstolen lägger stor vikt vid att gruvbrytning endast kommer att bedrivas under de sex månader per år som samebyarna inte vistats i området. Foto: Norman Tsui / Unsplash
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Tillståndsfrågor, Djurhållning, Övrig miljörätt, Naturskydd, Buller, Djur- och växtskydd, Täkt- och vattenverksamhet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig