Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD återförvisar vattenkraftsmål – makes anställning i Vattenfall jävade ut domare

HD återförvisar vattenkraftsmål – makes anställning i Vattenfall jävade ut domare
Stadsforsens vattenkraftverk är ett av de kraftverk i Indalsälven som omfattas av ansökningarna om effektivisering av vattenkraft. Bild: Vattenfall
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Domare, Civilprocess, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Energirätt, Djur- och växtskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

5 filer tillgängliga