Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ger barn från surrogatupplägg svensk mamma – trots att lagstöd saknas

HD ger barn från surrogatupplägg svensk mamma – trots att lagstöd saknas
Den amerikanska domen om moderskap måste enligt HD erkännas - trots att det inte finns något lagstöd. Foto: Isak Bellman
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Domare, Internationell privat- och processrätt, Civilprocess, Övrig internationell rätt, Övrig familjerätt, Adoption och föräldraskap, Europakonventionen

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).