Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ska pröva om avverkningsförbud grundat på artskyddsförordningen kan ge ersättning

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Förvaltningsrätt, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Övrig fastighetsjuridik

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig