Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hemvist i Tyskland hindrar svensk domstol utse boutredningsman

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Bodelning, Arv, gåva och testamente