Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD begär förhandsavgörande kring fastighetsrättslig momsfråga

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig skatterätt, Mervärdesskatt, Fastighetsbeskattning, Lokalhyra, Övrig fastighetsjuridik, Entreprenadrätt