Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Ingen rätt till partsinsyn avseende sekretessprövade handlingar

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess, Offentlig upphandling

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig