Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Kammarkollegiets skadereglering får inte överklagas förvaltningsrättsligt

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Skola och utbildning, Förvaltningsrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).