Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD nekar Nasdaq-bolagen prövningstillstånd

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillstånd och tillsyn, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt