Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar inte mål där fastighetsvinst redovisades på fel rättssubjekt

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skattetillägg, Inkomstskatt - individ, Deklaration och förfarande, Övrig fastighetsjuridik, Arv, gåva och testamente, Associationsrätt - övrig

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga