Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska pröva om Kriminalvårdens meritförteckningar är sekretessbelagda

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Kriminalvård, Övrig arbetsrätt