Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inte nödvändigt bo på hotell under tunnelbanebygget

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Civilprocess, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Buller, Övrig fastighetsjuridik