Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:193
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Offentlighet och sekretess, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt