Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:321
Omnämnda SFS
1999:1229, 20:94, 20:252, 2016:1257, 2009:1409
Rättsområden
Övrig skatterätt, Revision och granskning, Inkomstskatt - individ, Deklaration och förfarande, Skatteprocess, Bostadsrätt, Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsköp