Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:670
Omnämnda SFS
1999:1229, 2018:672, 1987:619, 20:97, 20:346, 2018:722, 2018:1206, 2005:551, 1994:1220, 1995:1554
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Övrig nyttjanderätt, Kredit, finans- och bankrätt, Associationsrätt - övrig