Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:63
Omnämnda SFS
1988:97, 2020:62, 2014:1426, 20:170
Rättsområden
Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Skatteprocess, Migrationsprocess, Internationell privat- och processrätt, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Konflikt och terrorism