Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:618
Omnämnda SFS
1993:387, 2018:222, 2017:30, 2018:223, 20:7
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt