Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:276
Omnämnda SFS
1994:831, 20:95, 20:232
Rättsområden
Domare, Civilprocess, Övrig nyttjanderätt, Lokalhyra, Bostadshyra - överlåtelse och andrahandsuthyrning, Bostadshyra - underhåll och renovering, Bostadshyra - hyresnivå, Bostadshyra - förlängning