Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2019:604
Omnämnda SFS
1996:1512, 2008:653, 20:6
Rättsområden
Övrig skatterätt, Revision och granskning, Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande, Övrig internationell rätt, Övrig europeisk rätt