Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1217
Omnämnda SFS
2000:192, 2004:46, 2019:539, 20:88
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Socialförsäkring, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, A-kassa, pension m.m., Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt