Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:959
Omnämnda SFS
2013:513, 2017:30, 2017:65, 20:48
Rättsområden
Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet