Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:960
Omnämnda SFS
2013:514, 2013:513, 1991:481, 2018:693, 20:48
Rättsområden
Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet