Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1213
Omnämnda SFS
2014:968, 2013:968, 21:36, 21:116, 2017:1151, 2004:297, 2014:966, 2007:528, 2017:705, 2018:1800
Rättsområden
Revision och granskning, Tillstånd och tillsyn, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig