Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1253
Omnämnda SFS
2016:1024, 2017:630, 2002:444, 2003:148, 2010:1846
Rättsområden
Konsumenträtt, Ekobrott, Tillstånd och tillsyn, Bostadsrätt, Konflikt och terrorism, Fastighetsköp, Kredit, finans- och bankrätt