Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1039
Omnämnda SFS
2017:630, 2004:297, 2010:2043, 2019:742, 2007:528, 1996:1006, 2018:1219, 2011:755, 2004:46, 2010:751, 2013:561, 2014:275, 20:195, 21:60, 2020:661, 2016:1024, 2011:666, 2018:1138, 1995:1000, 2020:1026, 2004:299
Rättsområden
Ekobrott, Brott mot samhället, Revision och granskning, Försäkringsrätt, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Tillstånd och tillsyn, Konflikt och terrorism, Fri rörlighet, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt