Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:533
Omnämnda SFS
2009:400, 21:150, 21:315, 2018:1919
Rättsområden
Domare, Advokat, Civilprocess, Tryck- och yttrandefrihet, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Övrig familjerätt, Vårdnad, umgänge och boende