Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:580
Omnämnda SFS
2009:400, 2021:579, 21:134, 21:364, 2018:1919
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, Djurhållning, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Marknadsrätt, Fri rörlighet