Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:875
Omnämnda SFS
2010:696, 20:168, 21:16, 2012:702, 2015:662, 2018:1893, 2018:1687, 2015:808, 2002:562, 2018:1895, 2010:299, 2018:1138, 2018:2088, 2010:1622, 2018:2094, 1960:729, 2008:486, 2013:1054, 2015:315, 2019:354, 2018:1921, 2019:946
Rättsområden
Konsumenträtt, Brott mot samhället, Brott mot person, Tryck- och yttrandefrihet, Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Kultur, idrott och fritid, Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Marknadsrätt, Fri rörlighet