Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i rättegångsbalken

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:837
Omnämnda SFS
1992:339, 2006:850, 20:48, 1981:828
Rättsområden
Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Skiljeprocess, Skatteprocess, Migrationsprocess, Internationell privat- och processrätt, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Övrig offentlig rätt, Konstitutionell rätt, Kommunalrätt