Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplan utan att någon begärde det

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Civilprocess, Förvaltningsprocess, Täkt- och vattenverksamhet, Naturskydd, Plan- och byggnadsfrågor