Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Föreläggande om avfallsavlägsnande proportionerligt – föroreningshalt oklar

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Tillståndsfrågor, Övrig miljörätt, Kommunalrätt, Naturskydd, Djur- och växtskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig