Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD godkänner detaljplan – konstgjord sjö inte strandskyddad

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Täkt- och vattenverksamhet, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor