Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Ingen strandskyddsdispens för fastighet som tidigare fått dispens

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor, Fastighetsbildning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig