Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Kemikalieinspektionens miss gör försäljningsförbud ogiltigt

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Civilprocess, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Marknadsrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).