Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD nekar strandskyddsdispens för båthus – trots eftergifter från sökanden

MÖD nekar strandskyddsdispens för båthus – trots eftergifter från sökanden
MÖD konstaterar att byggnaden har en helt annan placering och funktion än den byggnad som 1993 års dispensbeslut avsåg. Foto: Annett von Loeffelholz // Unsplash
Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Kommunalrätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Djur- och växtskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig