Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Rätt av LM att pröva avstyckning mot strandskyddet

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Konstitutionell rätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Fastighetsbildning, Europakonventionen

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig