Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD tillåter avstyckning inom strandskyddsområde

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Naturskydd, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Fastighetsbildning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig