Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt